Declaraţii UE

Declaraţii de conformitate
Aici găsiţi declaraţiile de conformitate pentru produsele noastre în conformitate cu directivele europene, cum ar fi de ex. directiva pentru echipamente de joasă tensiune sau directiva privind compatibilitatea electromagnetică.
Declaraţii de conformitate

Declaraţiile de performanţă
Aici sunt depuse declaraţiile de performanţă pentru produsele pentru construcţii în conformitate cu regulamentul (305/2011/CE) de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
Începând cu data de 01.07.2013 pentru produsele pentru construcţii este necesară redactarea acestor declaraţii.
Aceste declaraţii de performanţă pot fi redactate numai pentru produsele pentru construcţii pentru care există un normativ armonizat sau un document european de evaluare.
Declaraţiile de performanţă