Proiect social Ecuador

Colegiul Pomasqui, Quito

Colegiul Pomasqui este o şcoală publică pentru aproximativ 1,000 elevi situată în centrul Pomasqui pe latura nordică a Quito la o altitudine de 2,600 metri deasupra nivelului mării. Asigurarea necesarului de apă potabilă curată este una dintre cele mai mari provocări pe care Quito o va înfrunta în viitor, pe de o parte datorită diminuării rezervelor de apă proaspătă corelată cu topirea gheţarilor, iar pe de cealaltă parte datorită inexistenţei staţiilor de tratare a apei revărsate în emisfera nordică a Ecuadorului.

Înainte de sosirea echipei Geberit, acesta avea servicii sanitare de bază cu 5 toalete pentru fete şi 7 pentu băieţi. Acestea erau însă insuficiente pentru satisfacerea nevoilor unui număr de elevi în rapidă creştere. Apa menajeră se deversa netratată în râul Monjas, care în urmă cu câţiva ani era principalul râu al localităţii Pomasqui. Fiecare spălare utiliza aproximativ 10 litri de apă potabilă.

Geberit a colaborat cu fundaţia SEMBRES pentru implementarea soluţiilor sanitare moderne şi eficiente din punct de vedere ecologic. Zonele asupra cărora ne-am focalizat în mod deosebit au fost economisirea apei, reciclarea şi tratarea acesteia, precum şi construirea unei instalaţii de ape reziduale din stuf pentru epurarea apei menajere şi protejarea resurselor de apă potabilă. În plus un accent special a fost plasat pe sensibilizarea oamenilor asupra aspectelor de mediu, educaţiei şi instruirii continue.