Declaraţie de confidenţialitate pentru aplicaţiile Geberit şi serviciile IoT

1. Domeniul de aplicare

Prezenta declaraţie de confidenţialitate este valabilă pentru utilizarea aplicaţiilor mobile Geberit şi a serviciilor IoT („aplicaţie”) şi pentru serviciile oferite prin intermediul acesteia. În cadrul utilizării aplicaţiei, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, atunci când utilizaţi anumite servicii. Date cu caracter personal sunt orice informaţii care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Întrucât pentru noi este importantă protecţia vieţii dumneavoastră private în cadrul utilizării acestei aplicaţii, ne dorim ca în continuare să vă informăm care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm atunci când dumneavoastră utilizaţi aplicaţia şi care este modul în care tratăm aceste date.

2 Responsabilul cu prelucrarea datelor şi responsabilul cu protecţia datelor

2.1 Operatorul aplicaţiei şi responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Rapperswil-Jona.

2.2 Puteţi contacta responsabilul nostru cu protecţia datelor la următoarea adresă de e-mail dataprotection@geberit.com sau la adresa noastră poştală de mai sus, cu menţiunea „responsabil cu protecţia datelor”.

3 Informaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră

În continuare, veţi găsi informaţii detaliate referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră şi la modul în care acestea sunt prelucrate:

3.1 Informaţii care se colectează în cadrul descărcării

În cadrul descărcării aplicaţiei, anumite informaţii necesare sunt transmise către App Store-ul selectat de către dumneavoastră (de ex. Google Play sau Apple App Store). Acestea sunt în special numele dumneavoastră de utilizator, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de client corespunzător contului dumneavoastră, ora descărcării, eventual informaţii referitoare la plăţi, precum şi numărul individual de identificare al dispozitivului dumneavoastră terminal. Prelucrarea acestor date se efectuează exclusiv prin App Store-ul respectiv şi se află în afara sferei noastre de influenţă.
La prima descărcare a aplicaţiei, vă vom solicita să menţionaţi şi ţara în care veţi utiliza aplicaţia, pentru a vă putea oferi serviciile în limba corespunzătoare. Temeiul juridic în acest sens îl reprezintă art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD. Fără aceste informaţii nu vom reuşi să vă oferim aplicaţia în limba dumneavoastră.

3.2 Informaţii care se colectează în mod automat

În cadrul utilizării aplicaţiei, colectăm în mod automat anumite date care sunt necesare pentru utilizarea aplicaţiei. Printre acestea se numără: ID-ul dispozitivelor interne, versiunea şi limba sistemului dumneavoastră de operare, rezoluţia ecranului, adresa MAC pentru Bluetooth, ora accesului.
Aceste date nu sunt stocate, sunt doar transmise în mod automat către noi, (1) pentru a vă pune la dispoziţie aplicaţia şi funcţiile aferente, (2) pentru a îmbunătăţi funcţiile şi caracteristicile aplicaţiei şi (3) pentru a preveni şi remedia utilizarea abuzivă, precum şi funcţionarea necorespunzătoare. Această prelucrare de date se justifică prin faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru punerea la dispoziţie a aplicaţiei (art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD) şi prin faptul că (2) noi avem un interes legitim de a asigura funcţionalitatea şi operarea impecabilă a aplicaţiei, şi de a putea oferi un serviciu orientat către piaţă şi interesele existente. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la evaluarea comparativă a intereselor, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact indicate mai sus.

3.3 Informaţii care se colectează în cadrul utilizării aplicaţiei:

În cadrul aplicaţiei, aveţi posibilitatea de a transmite în mod voluntar date referitoare la persoana dumneavoastră. Folosim aceste date, inclusiv datele cu caracter personal, în următoarele scopuri:

3.3.1 Dacă utilizaţi aplicaţia pentru a vă înregistra aparatul Geberit, pentru a efectua o solicitare de service, pentru a comanda materiale consumabile sau dacă folosiţi formularul nostru de contact, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate de către noi (de ex. formula de adresare, numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon). Colectăm aceste date pentru a vă furniza serviciile noastre şi pentru a ne putea desfăşura relaţia contractuală cu dumneavoastră. Temeiurile juridice în acest sens sunt art. 6 alin. (1) lit. (a) şi lit. (b) din RGPD.

3.3.2 Atunci când conectaţi aplicaţia la dispozitivul Geberit, colectăm numărul de serie al dispozitivului dvs. Geberit. Prin intermediul numărului de serie, verificăm dacă folosiţi dispozitivul Geberit în mod public sau privat şi dacă l-aţi înregistrat deja la noi. În acest caz, pentru dvs. sunt activate automat alte opţiuni de operare. Conectarea aplicaţiei cu dispozitivul Geberit este voluntară şi se bazează pe consimţământul dvs. Temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGDP. Puteţi deconecta dispozitivul Geberit de la aplicaţie în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului până la deconectare.

3.3.3 În plus, inginerii de service desemnaţi de Geberit pot citi datele tehnice anonime ale dispozitivului Geberit prin intermediul unei aplicaţii speciale în caz de service (este vorba despre ID-ul Geberit, precum şi de date despre dispozitiv, date statistice şi de diagnoză, cum ar fi modelul, codul de articol, data fabricaţiei, setările dispozitivului, configurările profilului, valorile de contorizare ale componentelor dispozitivului, istoricul de detartrare, codurile de eroare, istoricul erorilor). Acest lucru se poate face la faţa locului sau prin intermediul unui serviciu la distanţă, în timpul căruia se citeşte numărul de serie al dispozitivului Geberit. Avem nevoie de datele tehnice pentru a vă furniza serviciile noastre şi pentru a ne îmbunătăţi oferta de servicii prin analize de date anonimizate. Temeiurile juridice în acest sens sunt art. 6 alin. (1) lit. (b) şi lit. (f) din RGPD. Dacă doriţi mai multe informaţii cu privire la evaluarea comparativă a intereselor, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact indicate mai sus.

3.3.4 Noi, respectiv societăţile afiliate grupului, vă utilizăm datele şi în scopuri comerciale (în special reclamă prin poştă sau sub forma unor buletine informative prin e-mail sau sondaje de opinie sau contactare, de ex. prin SMS sau telefon), în cazul în care vă doriţi o astfel de comunicare. Temeiul juridic în acest scop este acordul dumneavoastră, în măsura în care ni l-aţi acordat, sau interesul nostru legitim pentru campanii de promovare relevante pentru dumneavoastră, art. 6 alin. (1) lit. (a), respectiv lit. (f) din RGPD. Dacă doriţi mai multe informaţii cu privire la evaluarea comparativă a intereselor, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact indicate mai sus.
Vă puteţi opune în orice moment utilizării datelor dumneavoastră în scopuri comerciale. Detalii privind dreptul dvs. la opunere se găsesc la punctul 5,4 din această Declaraţie de confidenţialitate. În măsura în care suntem obligaţi conform legilor locale din fiecare ţară în parte să obţinem în prealabil acordul dvs. pentru campaniile de promovare menţionate, vom face acest lucru. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor va fi atunci acordul dvs. [art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD]. Puteţi revoca oricând acordul. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactaţi la opţiunile de contact menţionate anterior sau să urmaţi instrucţiunile respective din mesajele noastre publicitare. Prin revocarea acordului dvs. nu se aduce atingere legalităţii prelucrării de date care a avut loc pe baza acordului.

3.4 Aplicaţia utilizează unul sau mai multe instrumente şi tehnologii dintre cele menţionate în continuare:

3.4.1 Microsoft App Center Analytics
În cadrul aplicaţiei noastre, utilizăm tehnologii ale Microsoft Analytics App Center (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA „Microsoft”) cu diferite funcţionalităţi („Microsoft Analytics”). Astfel, Microsoft Analytics facilitează analiza utilizării ofertei noastre referitoare la aplicaţie. În acest fel, se înregistrează informaţii complet anonimizate, prin utilizarea aplicaţiei noastre, şi se transmit către Microsoft, unde acestea se stochează. Microsoft utilizează informaţiile menţionate, pentru a evalua utilizarea aplicaţiei noastre şi pentru a ne furniza şi alte servicii legate de utilizarea aplicaţiilor. Microsoft este certificat conform Acordului Privacy-Shield (Scutul de confidenţialitate UE-SUA) şi oferă astfel o garanţie cu privire la respectarea legislaţiei europene din domeniul protecţiei datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Temeiul juridic pentru utilizarea şi evaluarea datelor şi pentru utilizarea Microsoft reprezintă un interes legitim cu privire la analiza, optimizarea şi funcţionarea economică a aplicaţiei noastre, în sensul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.
Puteţi preveni partajarea datelor dvs. de activitate cu Microsoft prin dezactivarea setării „Trimitere date Analytics” de mai jos, cu ajutorul cursorului.

4 Transmiterea datelor dvs. către terţi

În principiu, datele dvs. cu caracter personal sunt transmise fără acordul dvs. expres, prealabil doar în cazurile menţionate în cele ce urmează:

4.1 Acţiuni în justiţie

Atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea unei utilizări ilegale a serviciilor noastre sau pentru acţiuni în justiţie, se vor transmite date cu caracter personal către autorităţile de aplicare a legii şi, dacă este cazul, către terţii păgubiţi. Acest lucru are loc însă doar dacă există indicaţii concrete privind comportamentul ilegal sau abuziv. Transmiterea poate avea loc şi dacă acest lucru serveşte la impunerea unor condiţii de utilizare sau a altor acorduri. În plus, suntem obligaţi prin lege să furnizăm informaţii la cererea anumitor organisme din sectorul public. Acestea sunt autorităţile de aplicare a legii, autorităţile care se ocupă de investigarea infracţiunilor administrative sau autorităţile financiare.
Transmiterea acestor date are loc în temeiul interesului nostru legitim faţă de combaterea abuzului, urmărirea penală a infracţiunilor şi asigurarea, constatarea şi executarea unor revendicări, art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la evaluarea comparativă a intereselor de efectuat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la opţiunile de contact indicate mai sus.

4.2 Întreprinderi afiliate grupului Geberit

Pentru a asigura asistenţa comercială optimă oferită clienţilor Geberit din ţara respectivă, datele cu caracter personal sunt transmise către societatea naţională de distribuţie afiliată grupului. Transmiterea acestor date are loc în temeiul interesului nostru legitim pentru asigurarea unei asistenţe eficiente oferite clienţilor, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la evaluarea comparativă a intereselor de efectuat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la opţiunile de contact indicate mai sus.

4.3 Operatori

Pentru prestarea serviciilor, ne bazăm pe întreprinderi externe şi furnizori externi de servicii („operatori”), cu care suntem afiliaţi prin contract. În astfel de cazuri, sunt transmise date cu caracter personal către aceşti operatori pentru a face posibilă pentru aceştia procesarea ulterioară. Alegem cu grijă aceşti operatori şi îi verificăm periodic. Operatorii au voie să utilizeze datele exclusiv în scopurile specificate de noi şi sunt obligaţi prin contract să trateze datele dvs. exclusiv conform acestei Declaraţii de confidenţialitate, precum şi conform legilor aplicabile de protecţie a datelor.
Mai exact, apelăm în special la următorii operatori:

1. Alte societăţi Geberit în scopul gestionării clienţilor şi executării contractului în mod centralizat
2. Alte societăţi Geberit în scopul prestării de servicii de IT în mod centralizat pentru celelalte societăţi ale grupului
3. Furnizorul Cloud-Computing, care prelucrează datele selectate de utilizare şi ale dispozitivului dumneavoastră terminal Geberit, pe teritoriul Europei
4. Furnizori de servicii de logistică pentru expedierea produselor comandate de dvs. de la noi, a materialelor de marketing şi a altor obiecte către dvs.
5. Furnizori de servicii de plată pentru efectuarea unor plăţi de la dvs. către noi sau invers
6. Furnizori de servicii pentru lucrări de montaj sau servicii post-vânzare
7. Furnizori de servicii pentru expedierea unor buletine informative sau efectuarea unor sondaje de opinie
8. Furnizor de servicii IT pentru găzduirea, funcţionarea şi asistenţa serviciilor IoT

Transmiterea datelor către operatori are loc în temeiul art. 28 alin. (1) din RGPD sau alternativ în temeiul interesului nostru legitim faţă de avantajele economice şi tehnice legate de implicarea unor operatori specializaţi şi de circumstanţele în care nu prevalează drepturile şi interesele dvs. faţă de protejarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la evaluarea comparativă a intereselor de efectuat în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, vă rugăm să ne contactaţi la opţiunile de contact indicate mai sus.
Nu are loc o transmitere a datelor cu caracter personal din afara Spaţiului Economic European (cu excepţia Elveţiei).

5 Drepturile dumneavoastră

Ca parte în cauză, aveţi anumite drepturi, care sunt descrise în continuare, cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, vă rugăm să ne adresaţi solicitarea dumneavoastră în scris la posibilităţile de contact indicate mai sus sau la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@geberit.com.

5.1 Dreptul la informare

Aveţi dreptul de a obţine oricând informaţii cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră şi care sunt prelucrate de către noi, în limita art. 15 din RGPD.

5.2 Dreptul la rectificare sau ştergere

În temeiul dispoziţiilor descrise în art. 16 şi 17 din RGDP, aveţi dreptul să ne solicitaţi rectificarea datelor incorecte sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează pe dumneavoastră. Aceste dispoziţii prevăd dreptul la ştergere în special atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod. O exercitare a acestui drept este limitată, conform art. 17 alin. (3) din RGPD, în special atunci când avem nevoie de datele dvs. pentru îndeplinirea unei obligaţii juridice sau pentru implementarea unor drepturi în justiţie.

5.3 Dreptul la limitarea prelucrării datelor

Aveţi dreptul să ne solicitaţi limitarea prelucrării, în conformitate cu art. 18 din RGPD.

5.4 Dreptul la opunere

Conform art. 21 din RGPD, din motive care rezultă din situaţia dvs. specială, aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prelucrare care are loc, printre altele, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal cu excepţia cazurilor în care putem aduce dovada unor motive legitime obligatorii pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs., sau atunci când prelucrarea serveşte la introducerea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.

5.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul să obţineţi de la noi într-un format structurat, accesibil, lizibil electronic, datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în conformitate cu art. 20 din RGPD.

5.6 Dreptul la reclamaţie la autorităţile competente de supraveghere a protecţiei datelor.

Aveţi dreptul la reclamaţie la autorităţi de supraveghere, în special în statul membru al locului de reşedinţă, al locului de muncă sau al locului încălcării presupuse, dacă dvs. consideraţi dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor.

6 Ştergerea datelor dumneavoastră

Pentru ştergerea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteţi pur şi simplu un e-mail la adresadataprotection@geberit.com. În general, ştergem sau anonimizăm datele dvs. cu caracter personal de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat sau utilizat, în conformitate cu cifrele anterioare. Atât timp cât trebuie păstrate date din motive legale, acestea sunt blocate. Astfel, datele nu mai sunt disponibile pentru a fi utilizate în continuare. Dacă doriţi şi alte informaţii privind perioadele noastre de ştergere şi stocare, vă rugăm să vă adresaţi la datele de contact indicate mai sus.

7 Modificări ale scopului

Prelucrări ale datelor dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele descrise au loc doar dacă acest lucru este permis printr-o prevedere legală sau dacă v-aţi dat acordul cu privire la scopul modificat al prelucrării datelor. În cazul unei prelucrări ulterioare, în alte scopuri decât cele pentru care datele au fost colectate iniţial, vă vom informa cu privire la aceste scopuri înaintea prelucrării ulterioare şi vă vom pune la dispoziţie toate informaţiile semnificative în acest sens.

8 Decizii individuale automate sau măsuri automate pentru stabilirea profilului

Nu utilizăm procese de prelucrare automate pentru obţinerea unei decizii – inclusiv stabilirea profilului.

9 Modificări ale prezentei Declaraţii de confidenţialitate

Versiunea actuală a acestei declaraţii de confidenţialitate se poate apela oricând prin intermediul aplicaţiei, la funcţia de meniu „Informaţii”.

Versiunea: Ianuarie 2021