Condiţii de utilizare pentru aplicaţiile mobile Geberit şi serviciile IoT

Condiţiile de utilizare descriu condiţiile pentru utilizarea aplicaţiilor mobile Geberit (denumite în continuare „aplicaţii mobile”) şi a serviciilor IoT.

Glosar

 • B2C - Business to Consumer; aplicaţii şi servicii care se concentrează pe clienţii privaţi
 • B2B - Business to Business; aplicaţii şi servicii care se concentrează pe clienţii de afaceri
 • IoT - Internet of Things; comunicarea şi interacţiunea dintre dispozitivele conectate în reţea, aplicaţii şi aplicaţii Cloud
 • Mobile App - Aplicaţie pentru dispozitive mobile
 • CRM - Customer Relationship Management – baza de date pentru datele de bază ale clienţilor
 • Geberit ID - Cont pentru aplicaţii şi portaluri specifice de la Geberit
 • Bluetooth - Tehnologie pentru comunicarea fără fir cu dispozitive
 • Geberit AquaClean - Seria de vase WC cu funcţia de bideu inclusă de la Geberit

I. Domeniu de aplicare

1. Condiţiile de utilizare se aplică între Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Elveţia (denumită în continuare „GEBERIT VERWALTUNGS AG”) şi utilizatorul aplicaţiilor mobile şi al serviciilor IoT Geberit (denumit în continuare „Utilizator”) şi reglementează utilizarea şi asistenţa pentru aplicaţiile mobile şi serviciile IoT furnizate de Geberit.

2. Termenii şi condiţiile generale divergente, conflictuale sau suplimentare ale utilizatorului devin parte integrantă a contractului numai dacă şi în măsura în care GEBERIT VERWALTUNGS AG şi-a dat acordul expres şi în scris cu privire la valabilitatea acestora.

II. Domeniul de aplicare a serviciilor

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG oferă următoarele aplicaţii mobile pentru dispozitive mobile:

Geberit Home

 • Scurtă descriere: Aplicaţie B2C pentru clienţi finali pentru dispozitivele Geberit cu Bluetooth. Se utilizează pentru configurarea, comanda şi întreţinerea dispozitivului.
 • Servicii: Interogarea stării, comanda, configurarea şi întreţinerea dispozitivelor Geberit cu Bluetooth; specific ţării şi dispozitivului: Înregistrarea dispozitivului şi acces la magazinul online.

Geberit Control

 • Scurtă descriere: Aplicaţie B2B pentru clienţi pentru dispozitivele Geberit cu Bluetooth. Se utilizează pentru configurarea, comanda şi întreţinerea dispozitivului.
 • Servicii: Interogarea stării, comanda, configurarea şi întreţinerea dispozitivelor Geberit cu Bluetooth; specific ţării şi dispozitivului: Gestionarea profilurilor dispozitivelor.

Geberit Service

 • Scurtă descriere: Aplicaţie de service B2B pentru vasele WC cu funcţia de bideu inclusă Geberit AquaClean cu Bluetooth. Se utilizează pentru lucrările de service şi întreţinere ale dispozitivului.
 • Servicii: Funcţii pentru analiza erorilor, remedierea erorii şi întreţinerea Geberit AquaCleans de către inginerii de service certificaţi Geberit.

Geberit SetApp

 • Scurtă descriere: Aplicaţie B2B pentru clienţi pentru dispozitivele de spălare igienică Geberit cu Bluetooth. Utilizat pentru comanda şi configurarea dispozitivului.
 • Servicii: Configurarea dispozitivelor de spălare igienică Geberit.

Geberit Pro

 • Scurtă descriere: Aplicaţie pentru clienţi B2B pentru date despre produse şi cataloage.
 • Servicii: Vizualizarea şi salvarea produselor, pieselor de schimb şi datelor din catalog;
  Identificarea produselor; funcţii de proiectare cu produse Geberit.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG oferă următoarele servicii IoT:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Scurtă descriere: Serviciu de întreţinere de la distanţă pentru Geberit AquaCleans prin intermediul aplicaţiei Geberit Home, prestat de service-ul post-vânzare Geberit.
 • Performanţă: Analiza erorilor, remedierea erorii şi configurarea unui Geberit AquaClean în caz de asistenţă de către un reprezentant al service-ului post-vânzare Geberit.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG furnizează gratuit aplicaţiile mobile şi serviciile IoT. Condiţiile de utilizare se aplică pe întreaga durată de utilizare a aplicaţiilor mobile. Aplicaţia mobilă nu mai este utilizată dacă este dezinstalată de pe smartphone. GEBERIT VERWALTUNGS AG are dreptul de a modifica aplicaţiile mobile sau serviciile în orice moment sau de a le pune la dispoziţie numai contra cost, integral sau parţial, după o perioadă de preaviz sau de a întrerupe furnizarea acestora, integral sau parţial. Modificările şi completările aduse prezentelor Condiţii de utilizare vor fi anunţate fie prin e-mail, fie prin alte mijloace electronice de comunicare (de exemplu, prin intermediul aplicaţiei mobile).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG creează conţinutul aplicaţiilor mobile şi al serviciilor IoT cu cea mai mare atenţie posibilă. Cu toate acestea, nu se poate asuma nicio garanţie pentru corectitudinea, actualitatea şi caracterul complet al conţinuturilor puse la dispoziţie.

5. Utilizatorul este rugat să utilizeze aplicaţiile mobile şi serviciile IoT pe propria răspundere şi să citească în prealabil informaţiile disponibile (de ex.: instrucţiuni, materiale informative, videoclipuri etc.).

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG furnizează aplicaţiile mobile şi serviciile IoT utilizatorului fără nicio promisiune de disponibilitate specifică. Dreptul de utilizare a serviciilor există numai în limita posibilităţilor tehnice şi operaţionale ale GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG se străduieşte să asigure o funcţionare neîntreruptă şi fără probleme. Cu toate acestea, pot apărea întreruperi din cauza unor defecţiuni tehnice sau a unor măsuri de întreţinere.

7. Unele dintre aplicaţiile furnizate necesită autentificarea utilizatorului.

a. Geberit foloseşte din ce în ce mai mult ID-ul Geberit, care este utilizat pentru servicii la nivel de grup. Pentru ID-ul Geberit se aplică declaraţii de confidenţialitate şi condiţii de utilizare separate. Vă daţi acordul pentru acestea atunci când se creează un ID Geberit.
b. Aplicaţia Geberit Service App serveşte drept suport pentru repararea şi întreţinerea Geberit AquaCleans de către partenerii de service autorizaţi şi certificaţi. Aplicaţia de service poate fi utilizată numai cu un cont Geberit Service App Account, care este creat individual pentru fiecare partener de service de către Geberit Quality Group.
c. Aplicaţia Geberit Control serveşte drept interfaţă cu utilizatorul pentru punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor Geberit cu interfaţă Bluetooth integrată. Gama de funcţii se extinde odată cu înregistrarea cu succes a ID-ului Geberit.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG îşi rezervă dreptul de a limita numărul de utilizatori ai serviciilor IoT, astfel încât să poată fi garantate performanţe şi servicii suficiente.

III. Grupuri de produse compatibile

Aplicaţiile mobile menţionate la punctul II.1 sunt compatibile cu următoarele produse din grupurile de produse enumerate mai jos. Premisa de bază pentru utilizare este o conexiune Bluetooth activă între aplicaţiile mobile şi produse. Informaţii privind compatibilitatea sunt furnizate pe paginile cu informaţii despre produse şi în instrucţiunile de utilizare.

Baterie de lavoar Geberit, de ex. tip 185/186

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Control

Sistem de pisoar Geberit, de ex. tip 01/10/30/50

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Control

Clapetă de acţionare Geberit, de ex. DuoFresh (aut./man.)

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Control, Geberit Home

Sistem de comandă a spălării pentru WC Geberit, de ex. Sigma 80

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, de ex. Mera Comfort

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Home, Geberit Service
 • Servicii IoT compatibile: Geberit AquaClean Remote Service

Dispozitiv de spălare igienică Geberit, de ex. HS2

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit SetApp

Dulap cu oglindă Geberit, de ex. One

 • Aplicaţie compatibilă: Geberit Home

IV. Obligaţiile utilizatorului

1. Utilizatorul se angajează să nu utilizeze în mod abuziv aplicaţiile mobile. Se consideră că este vorba despre utilizare abuzivă în special în următoarele cazuri:

 • Utilizarea serviciilor şi a datelor într-un context ilegal sau sancţionabil sau într-un context care ar putea afecta imaginea Geberit pe termen lung.
 • Utilizarea serviciilor într-un mod care depăşeşte frecvenţa convenţională de utilizare şi care are un efect negativ de durată asupra performanţei infrastructurii (de exemplu, a serverului).

În cazul utilizării abuzive a aplicaţiilor mobile şi a serviciilor IoT, Geberit îşi rezervă dreptul de a bloca temporar sau definitiv accesul la acestea pentru utilizatorul respectiv. Blocarea poate avea loc numai dacă este necesară autentificarea utilizatorului (Geberit ID; Geberit Service App Account) pentru aplicaţiile mobile sau serviciile IoT.

2. În cazul în care utilizatorul Geberit ID nu mai are nevoie de ID-ul Geberit din motive profesionale, acesta trebuie să informeze Geberit în vederea ajustării contului Geberit ID.

3. În cazul în care utilizatorul aplicaţiei de servicii Geberit nu mai are nevoie de aplicaţia de servicii Geberit din motive profesionale, acesta trebuie să informeze Geberit în vederea ştergerii contului aplicaţiei de servicii Geberit.

V. Drepturi de autor şi drepturi de utilizare

1. Toate textele, imaginile, graficele, animaţiile, videoclipurile, sunetele şi alte lucrări, precum şi dispunerea acestora în aplicaţiile mobile şi serviciile IoT, precum şi mărcile, logo-urile şi emblemele, precum şi infrastructura IT din spatele aplicaţiilor mobile sau serviciilor IoT fac obiectul protecţiei drepturilor de autor şi/sau al altor legi de protecţie de către GEBERIT VERWALTUNGS AG sau de către terţi. Acestea nu pot fi copiate, distribuite, modificate sau puse la dispoziţia terţilor în scopuri comerciale, fără acordul prealabil scris al GEBERIT VERWALTUNGS AG sau al terţilor respectivi.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG îi acordă utilizatorului dreptul neexclusiv, revocabil, fără sublicenţă, netransferabil şi gratuit de a utiliza aplicaţiile mobile şi serviciile IoT, inclusiv tot conţinutul digital al acestora, în conformitate cu prezentele Condiţii de utilizare şi în scopurile prevăzute.

3. Acordarea drepturilor de utilizare este condiţionată de respectarea prezentelor Condiţii de utilizare. În cazul încălcării de către utilizator a prezentelor Condiţii de utilizare, drepturile de utilizare a aplicaţiilor mobile, inclusiv a conţinutului acestora, devin nule automat.

4. În cazul în care utilizatorul încarcă imagini prin intermediul aplicaţiei Geberit Pro, utilizatorul transferă către GEBERIT VERWALTUNGS AG dreptul neexclusiv, irevocabil, nelimitat în timp şi gratuit, de a prelucra imaginea în scopul identificării produselor Geberit şi al îmbunătăţirii recunoaşterii imaginilor.

VI. Răspundere

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG îşi rezervă dreptul de a solicita măsuri asiguratorii şi despăgubiri în cazul încălcării prezentelor Condiţii de utilizare de către utilizator, de exemplu în cazul utilizării ilegale a aplicaţiei şi a conţinutului acesteia.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG este întotdeauna răspunzătoare pentru intenţie, neglijenţă gravă, vătămare a vieţii, a corpului sau a sănătăţii, în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse şi pentru garanţiile acordate în mod expres de GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG este răspunzătoare pentru daunele cauzate de neglijenţă uşoară din partea GEBERIT VERWALTUNGS AG, numai în cazul încălcării unei obligaţii contractuale esenţiale, valoarea acestor cereri de despăgubire fiind limitată în total la daunele previzibile. În acest sens, obligaţiile contractuale esenţiale sunt acele obligaţii pe a căror îndeplinire utilizatorul se bazează şi pe care se poate baza regulat şi a căror îndeplinire este esenţială pentru realizarea scopului contractului.

3. În toate celelalte privinţe, răspunderea GEBERIT VERWALTUNGS AG este exclusă.

4. În măsura în care răspunderea Geberit este exclusă sau limitată în temeiul acestor dispoziţii, acest lucru se aplică şi răspunderii organelor, a agenţilor şi reprezentanţilor delegaţi, inclusiv angajaţilor Geberit.

5. În cazul în care un terţ formulează o reclamaţie împotriva GEBERIT VERWALTUNGS AG ca urmare a încălcării de către utilizator a prezentelor Condiţii de utilizare, utilizatorul va despăgubi GEBERIT VERWALTUNGS AG pentru toate revendicările şi costurile care rezultă direct sau indirect din acestea, inclusiv costurile rezonabile pentru apărarea de către un avocat. Acest lucru nu se aplică în cazul în care utilizatorul nu este responsabil pentru o încălcare.

6. Conţinutul prezentat prin intermediul aplicaţiilor mobile şi al serviciilor IoT este creat şi actualizat de GEBERIT VERWALTUNGS AG cu cea mai mare atenţie posibilă. Cu toate acestea, nu se poate asuma nicio garanţie pentru corectitudinea, actualitatea şi caracterul complet al conţinuturilor puse la dispoziţie.

7. Dacă în aplicaţiile mobile şi serviciile IoT se fac trimiteri sau există linkuri către paginile de internet ale unor terţe părţi, GEBERIT VERWALTUNGS AG nu îşi asumă responsabilitatea pentru capacitatea tehnică de funcţionare a acestora (în special, lipsa viruşilor) şi nici pentru conţinutul acestora.

VII. Utilizarea bibliotecilor externe

Următoarele biblioteci terţe sunt utilizate în legătură cu aplicaţiile mobile:

Geberit Home

 • Bibliotecă(biblioteci) terţă(e): Licenţă Apache 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Bibliotecă(biblioteci) terţă(e): Licenţă Apache 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Bibliotecă(biblioteci) terţă(e): niciuna

Geberit SetApp

 • Bibliotecă(biblioteci) terţă(e): niciuna

Geberit Pro

 • Bibliotecă(biblioteci) terţă(e): niciuna

VIII. Protecţia şi securitatea datelor

1. Geberit se străduieşte să se asigure că datele colectate prin intermediul aplicaţiilor mobile sau al serviciilor IoT sunt întotdeauna protejate. În acest scop, sunt utilizate tehnologii moderne, care sunt îmbunătăţite în permanenţă şi auditate de terţi externi şi independenţi.

2. Siguranţa datelor dumneavoastră personale are o importanţă centrală pentru Geberit. Datele încredinţate nouă sunt tratate cu cea mai mare atenţie, în conformitate cu dispoziţiile legale. În declaraţia noastră de confidenţialitate vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta este disponibilă la DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE pentru aplicaţii.

IX. Dispoziţii finale

1. În cazul în care anumite prevederi individuale ale prezentelor Condiţii de utilizare sunt sau devin nevalabile sau inaplicabile în totalitate sau parţial, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte dispoziţii. Dispoziţia nevalabilă se consideră a fi înlocuită cu o dispoziţie valabilă care se apropie cât mai mult posibil de scopul economic al dispoziţiei nevalabile. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul eventualelor lacune.

2. Se aplică legislaţia elveţiană, cu excepţia dispoziţiilor privind conflictul de legi.

3. În ceea ce priveşte antreprenorii, locul de executare şi locul exclusiv de jurisdicţie este Jona. Locurile de jurisdicţie obligatorii prevăzute de lege rămân neschimbate.

Versiunea: Ianuarie 2021