Informaţii legale

Geberit vă mulţumeşte pentru vizita pe aceste pagini de internet şi pentru interesul dumneavoastră faţă de produsele şi sistemele Geberit. Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele note juridice.

Protecţia datelor

Siguranţa datelor dumneavoastră personale are o importanţă centrală pentru Geberit. Datele încredinţate nouă sunt tratate cu cea mai mare grijă, în condiţii de strictă confidenţialitate şi cu respectarea dispoziţiilor legale. Prin această declaraţie de confidenţialitate dorim să vă informăm în mod transparent cu privire la ce date şi în ce scop le colectăm, le prelucrăm şi le memorăm.

Drepturi de autor

© Copyright Geberit. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, animaţiile, video-clipurile, sunetele şi alte conţinuturi precum si dispunerea acestora pe site-ul web se supun legislaţiei de protecţie a drepturilor de autor şi altor legi de protecţie.

Nu sunt permise copierea, difuzarea, modificarea sau transmiterea către terţi în scopuri comerciale a conţinutului acestui site web fără aprobarea scrisă prealabilă de la Geberit. Indicăm faptul că imaginile conţinute pe site-ul web se află sub rezerva drepturilor de autor ale unor terţi.

Drepturi asupra mărcii

Atât timp cât nu este indicat în mod diferit, toate semnele mărcilor de pe acest site web sunt protejate cu drepturi asupra mărcii pentru Geberit. Acest lucru este valabil îndeosebi pentru mărci, logo-uri şi embleme.

Licenţe

Geberit doreşte să se prezinte dumneavoastră cu un site web inovator şi informativ. Proprietatea intelectuală conţinută de acesta, cum sunt brevetele, mărcile şi drepturile de autor, este protejată. Atât timp cât nu este reglementat explicit în mod diferit, prin acest site web nu sunt acordate licenţe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a Geberit sau a terţilor.

Răspundere

Conţinuturile prezentate pe site-ul nostru web sunt elaborate şi actualizate de Geberit cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, nu se poate asuma nicio garanţie pentru corectitudinea, actualitatea şi caracterul complet al conţinuturilor puse la dispoziţie. Orice răspundere pentru daunele care apar direct sau indirect din utilizarea acestui site web este exclusă atât timp cât acest lucru este permis prin lege.

Această limitare a răspunderii nu este valabilă în cazul afectării vieţii, a integrităţii corporale şi a sănătăţii precum şi atunci când daunele sunt cauzate de încălcarea intenţionată sau din neglijenţă a obligaţiilor de către Geberit.

În măsura în care pe acest site web se face trimitere la sau se pun linkuri către paginile de internet ale terţilor, Geberit nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de capacitatea de funcţionare a acestora (îndeosebi lipsa viruşilor), şi nici pentru conţinuturile acestora.