Declaraţie de confidenţialitate şi notă de informareprivind protecţia datelor cu caracter personal pentru clienţi, furnizori şi alţi parteneri de afaceri

Protecţia datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Scopul acestei declaraţii de confidenţialitate este de a informa utilizatorii serviciilor Internet Geberit, în special ai site-ului(urilor) web Geberit („www.geberit.ro”) – precum şi clienţii, furnizorii şi alţi parteneri de afaceri – despre modul în care societăţile Geberit de pe teritoriul UE, al Elveţiei, al Regatului Unit şi al Norvegiei prelucrează datele cu caracter personal. Prin urmare, este posibil ca unele dintre aspectele acestei informări să nu vi se aplice.

Date cu caracter personal în sensul acestei Declaraţii de confidenţialitate sunt toate datele cu referire la dvs. sau care se pot obţine în legătură cu dvs., precum nume, adresă sau adresă de e-mail.

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este Geberit SRL - Str. Izvor, nr.80, sector 5, București

Departamentul nostru de protecție a datelor, inclusiv responsabilul cu protecția datelor, poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection[at]geberit.com sau la adresa noastră poștală, cu mențiunea suplimentară “protecția datelor“.

Pentru a stabili o întâlnire confidențială doar cu responsabilul nostru cu protecția datelor, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, E-Mail: dpo[at]geberit.com.

Pentru a evita spam-ul, s-a folosit “[at]“ în loc de “@'“. Vă rugăm să înlocuiți din nou “[at]“ cu “@“ în e-mailul dumneavoastră.

1. Colectarea și prelucrarea automată a datelor pe site-urile Geberit

Site-urile noastre web utilizează anumite tehnologii și instrumente, care sunt prezentate mai jos. În cazul în care există unele pe care nu doriți să le folosim, cu condiția ca acestea să fie opționale, am furnizat diverse opțiuni și setări pentru fiecare dintre ele, care vor împiedica utilizarea lor.

2. Colectarea și prelucrarea datelor furnizate în mod voluntar

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal care ne-au fost comunicate în mod voluntar în cursul interacțiunii cu clienții, furnizorii și alți parteneri de afaceri (de exemplu, prin e-mail, telefon sau prin intermediul site-urilor noastre web). Următoarea prezentare generală vă oferă informații cu privire la temeiul juridic și scopurile activităților individuale de prelucrare a datelor.

3. Prelucrarea ulterioară a datelor în afara site-ului nostru web

În plus față de site-ul nostru web, în cazuri individuale și în funcție de setările dumneavoastră, are loc o prelucrare suplimentară a datelor de către furnizori terți, despre care puteți afla aici.

4. Prelucrarea ulterioară a datelor, transferul de date către țări terțe, ștergerea datelor

În cazuri individuale, avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrări de date specifice, non-standard, despre care puteți afla aici.

5. Drepturile dvs.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi, aveți dreptul la drepturile prezentate mai jos. Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă folosind datele de contact specificate mai sus sau să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: dataprotection@geberit.com.

Versiune: Noiembrie 2023