Declaraţii

Producătorul este obligat prin lege să emită o declaraţie de conformitate (DoC) şi o declaraţie de performanţă (DoP) pentru punerea pe piaţă a anumitor produse. Aceste produse trebuie să fie prevăzute cu marcajul de conformitate (de ex. CE sau UKCA).

În cadrul catalogului online Geberit, după selectarea produsului, puteţi să descărcaţi declaraţiile de la secţiunea „Documente”.

Spre catalogul online Geberit

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi la:info.ro@geberit.com

Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Simbolul "Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice"

Simbolul coșului de gunoi cu roți barat înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat și nu împreună cu alte deșeuri nereciclabile. Utilizatorii finali sunt obligați prin lege să returneze echipamentele vechi la autoritățile publice de eliminare a deșeurilor, la distribuitori sau la Geberit pentru o eliminare corespunzătoare. Mulți distribuitori de echipamente electrice și electronice sunt obligați să preia gratuit DEEE. Contactați compania de vânzări sau de service responsabilă pentru a returna DEEE la Geberit.

Bateriile și acumulatorii uzați care nu sunt încorporați în echipamentul vechi, precum și lămpile care pot fi îndepărtate din echipamentul vechi într-un mod nedistructiv, trebuie separate de echipamentul vechi înainte de a fi predate unui punct de eliminare.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt stocate pe echipamentele vechi, utilizatorii finali sunt ei înșiși responsabili de ștergerea acestora înainte de a le preda la un punct de eliminare.

Eliminarea bateriilor folosite

Simbolul "Eliminarea bateriilor uzate"

Simbolul coșului de gunoi cu roți barat, reprezentat pe baterii, înseamnă că bateriile uzate trebuie eliminate separat și nu împreună cu alte deșeuri nereciclabile. Utilizatorii finali sunt obligați prin lege să predea bateriile uzate la punctele de colectare adecvate pentru a fi eliminate în mod corespunzător, care includ în special punctele de vânzare cu amănuntul unde bateriile pot fi returnate gratuit.

Bateriile pot conține metale grele toxice. “Pb“ înseamnă că bateria conține mai mult de 0,004% plumb în masă. “Cd“ înseamnă că bateria conține mai mult de 0,002% cadmiu în masă. “Hg“ înseamnă că bateria conține mai mult de 0,0005% mercur în masă.

Eliminarea corectă a bateriilor uzate protejează resursele valoroase și evită impactul negativ asupra sănătății umane și a mediului. La manipularea bateriilor care conțin litiu, trebuie observate semnele de funcționare defectuoasă pentru a exclude pericolele.